Keep In Touch Login Login

+93 744 27 67 87
info@tveta.gov.af


برای دریافت راپور ها به سطح ولسوالی و لیسه/انستیتیوت ضرورت به اکونټ دارید
نوټ:

برای انتخاب را پورها مطابق به کتگوری (نوع و سال راپور) را انتخاب نمایید
اینجا سه نوع راپورموجود می باشد. 1:به اساس ولایت. 2: به اساس ولسوالی. 3: به اساس انستیتوت/لیسه
برای فراهم نمودن راپور به اساس ولایت شما ضرورت به (آي دی) نمبر ندارید
اما برای فراهم نمودن را پور به اساس ولسوالی و انستیتوت/لیسه شما ضرورت به (آي دی) نمبر دارید
ام آي اس اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی صرف برای کارمندان خویش به خاطر دریافت این راپورها (آي دي) ایجاد می نماید، لطفاً برای پالیسی ایجاد (آي دي) این جا را کلیک نماید
شاخص ها را نظر به لست ذیل انتخاب نمایید
ساحه:
راپور که میخواهید:
به اساس:
سال:
دولتی/خصوصی:
ولایت:


ولسوالی:
مکتب/انستیتوت:
copyright © 2015-2019 (TVET Authority, Plan and Evaluation Directorate, TVET-MIS) Obaidullah Database Developer and Programmer (About Us)