اخبار

 • تسلیم دهی 224 عراده وسایط مصادره شده از قاچاقبران به وزارت مالیه


  ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر 224 عراده وسایطی را توسط ارگان های کشفی ازقاچاقبران مواد مخدر ضبط کرده بود جهت لیلام به وزارت مالیه تسلم داد. در محفلی که به این مناسبت در وزارت مالیه برگزار گردیده...

 • جلسه مسؤلین امور مالی، حسابی و اداری وزارت مالیه دایر گردید


  جلسه بازنگری امور مالی، حسابی و اداری وزارت مالیه در تالار هوتل انترکانتینینتل به تاریخ ۳ و ۴ ماه ثور ۱۳۹۰ برگزار گردید. هدف این نشست مرور بر اجراات و دستاوردهای سال ۱۳۸۹، شناسایی توانایی ها، ضعفها و تهدیدها و ارایه پیشنهادات و دیدگاها به خاطر...

 • سفر وزیر مالیه به واشنگتن


  جناب داکتر حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان برای اشتراک در جلسات بهاری بانک جهانی و صندوق وجهی بین المللی از تاریخ ۱۲ تا ۱۸ به واشنگتن سفر کرد. او درین سفر شش روزه به مسایل اقتصادی افغانستان روشنی خواهد انداخت و برای سکتور مالی و انکشاف...

 • در بودجه ملی تغیرات آمد


  جناب داکتر حضرت عمر زاخیل وال وزیرمالیهو رییس بودجهدیروزدریک کنفرانس خبری تغییرات وارده در بودجه ملی سال 1390 را به خبرنگاران توضیح کرد. وزیرمالیه درین کنفرانس خبری گفت، دربودجه ملیسال 1390 بیشتر از ده ملیارد وششصدوهجده ملیون افغانی افزایش بعمل...

 • امریکا به شورای عالی صلح ۵۰ میلیون دالر کمک کرد


  موافقنامه مساعدت مالی به ارزش50 ملیون دالرمیان وزارت مالیه، دارالانشای شورای عالی صلح و سفارت ایالات متحده امریکا به تاریخ ۱۷ حمل سال ۱۳۹۰ به امضاء رسید. قرار است از این مساعدت در برنامه صلح و ادغام مجدد از طریق بودجه ملی کشور به مصرف...

 • کنفرانس رشد صنعت بیمه در افغانستان تدویر یافت


  این کفنرانس بتاریخ ۱۶ حمل سال ۱۳۹۰ به ابتکار ریاست امور بیمه وزارت مالیه و به همکاری شرکتهای بیمه در هوتل انترکانتیننتال کابل برگذار شده بود. جناب داکتر حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه، محتر قربانعلی حقجو رییس اطاقهای تجارت و صنایع افغانستان، رؤسای...

 • المان یکصدو سی و سه میلیون یورو به بازسازی افغانستان کمک کرد


  این موافقتنامه مساعدت مالی به ارزش ۱۳۳ میلیون یورو بین وزیر مالیه جناب داکتر حضرت عمر زاخیلوال و وزیر انکشاف و همکاری های اقتصادی المان بتاریخ ۱۱ حمل، ۱۳۹۰ به امضاء رسید. گفته میشود که این پول از طریق حکومت افغانستان صرف برنامه های انکشافی از...

 • بانک جهانی برای بهبود حاصلات زراعتی و تنظیم بهتر آب ۴۱ میلیون دالر کمک کرد


  موافقتنامه مساعدت ۴۱ میلیون دالر توسط وزرای مالیه، زراعت، آبیاری و مالداری و رییس بانک جهانی برای افغانستان به تاریخ ۲۵ حوت ۱۳۸۹در وزارت مالیه به امضاء رسید. وزیر مالیه افغانستان جناب داکتر حضرت عمر زاخیلوال در مورد چنین گفت: در نتیجه چندین...

 • استرالیا با برنامه صلح و ادغام مجدد ۵ میلیون دالر کمک کرد


  موافقتنامه مساعدت ۵ میلیون دالر را جناب داکتر حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه و سفیر استرالیا در کابل امضا کردند. جناب داکتر حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان حین امضای این موافقتنامه ګفت: استرالیا در کنفرانس بین المللی کابل برای صلح و ادغام...

 • وزیر مالیه افغانستان جایزه جهانی ۲۰۱۱ انستیتیوت اموزش و تحقیق ملل متحد را بدست آورد


  جایزه جهانی ۲۰۱۱ انستیتوت آموزش وتحقیق ملل متحد به جناب داکتر حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه جمهوری اسلامی افغانستان تفویض ګردید در محفلی که به این مناسبت به تاریخ ۲۳ حوت ۱۳۸۹ در تالار وزارت مالیه برگزار شده بود، جناب داکتر حضرت عمر زاخیلوال...