اعلانات

 • اطلاعیه اظهار نامه مالیاتی

  رده : عمومی

  طوریکه درجریان قراردارید نهاد محترم شما به منظور تادیه مکلفیتهای مالیاتی ثبت وراجستر اداره مالیه دهنده گان متوسط میباشد. ربع اول سال مالی 1397 به اختتام رسید. نهاد شما مطابق به ماده 88 قانون مالیات بر عایدات و ماده 7 قانون اداره امورمالیات...

 • اطلاعیه ریاست مالیه دهنده گان متوسط وزارت مالیه، جهت پرداخت مالیات ربعوار سال 1396

  رده : عمومی

  مالیه دهنده محترم! طوریکه درجریان قراردارید نهاد شما به منظور تادیه مالیات بر عایدات ثبت وراجستر اداره مالیه دهنده گان متوسط می باشد. سال مالی 1396اغازگردیده است نهاد شما مطابق به ماده 88 قانون مالیات بر عایدات مکلف به ارائه اظهارنامه...

 • اطلاعیه جهت پرداخت مالیه انتفاعی ربع چهارم سال مالي ١٣٩٥، و ارائه اظهارنامه سال مالی 1395

  رده : عمومی

  شرکت محترم! طوریکه درجریان قراردارید نهاد شما به منظور تادیه مالیات بر عایدات ثبت وراجستر اداره مالیه دهنده گان متوسط میباشد سال مالی 1395 ختم گردیده است نهاد شما مطابق به ماده 88 قانون مالیات بر عایدات مکلف به ارائه اظهارنامه مالیاتی...

 • پروگرام ماستری جایکا جاپان

  رده : عمومی

  کشور جاپان همه ساله یک تعداد کارمندان را در پروگرام ماستری جایکا از طریق پروژه (PEACE) معرفی می نماید. دفتر جایکا کشور جاپان به دوره هفتم کاندیان را با شرایط ضمیمه شده مطالبه نموده است. برای معلومات بیشتر لینک ذیل را کلیک نمائید. مکتوب...

 • اطلاعیه پیرامون اجرای کار کارمندان معینیت عواید و گمرکات در روزهای پنجشنبه

  رده : عمومی

  24 میزان 1395: به اطلاع تمام تجار ملی و صادر و وارد کننده گان رسانیده میشود که براساس هدایت رهبری وزارت مالیه، کارمندان معینیت عواید و گمرکات وزارت مالیه جهت سرعت بخشیدن به کار ها تان الی اخیر سال 1395 روز های پنج شنبه نیز در خدمت شما قرار...

 • اعلان برای شرکت های محترم

  رده : عمومی

  شرکت محترم ! طوریکه درجریان قرار دارید نهاد شما به منظور تادیه مالیات بر عایدات ثبت وراجستر اداره مالیه دهنده گان متوسط میباشد. سال مالی ۱۳۹۴ ختم گردیده است نهاد شما مطابق به ماده ۸۸ قانون مالیات برعایدات مکلف به ارائه اظهارنامه مالیاتی...

 • اطلاعيه نهايى خصوصى سازى نوى کابل بانک

  رده : عمومی

  دولت جمهورى اسلامى افغانستان تمامى اسهام نوى کابل بانک را از طريق يک پروسه داوطلبى شفاف به براى بار آخر به مزايده ميگذارد. نوى کابل بانک داراى خصوصيات عمدۀ ذيل ميباشد: - بيشتر از ١٠٠ نمايندگى فعال در سراسر افغانستان - جواز سويفت و...

 • اعلان بورسیه دوره دوکتورا در کشور چاپان

  رده : عمومی

  کشور چاپان جهت ترتیب و انکشاف مهارتهای کادری، علمی و مسلکی کارکنان خدمات کشور تعداد از بورسیه های تحصیلی به سویه دوکتورا به وزارت مالیه و سایر ادارات دولتی احدا نموده است. این بورسیه ها به تقعیب کمکهای بلاعوض کشور دوست چاپان بوده که ضمینه...

 • اطلاعیه ریاست عمومی گمرکات در مورد عراده جات زرهی فاقد اسناد گمرکی

  رده : عمومی

  به اساس حکم شماره (4733) مورخ 27 میزان 1392 مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مصوبه شماره (7) مورخ 22 ثور 1393 شورای عالی وزیران، آنعده مالکین و استفاده کننده گان عراده جات زرهی فاقد اسناد گمرکی رسانیده میشود که: 1- جهت ثبت و طی...

 • اطلاعیه ریاست عمومی عواید


  به اساس تعدیل جز هفتم ماده دوم قانون اداره امور مالی و مصارف عامه به اطلاع تمام مالیه دهنده گان رسانیده میشود که سال مالیاتی از اول برج جدی سال هـ. ش. آغاز و الی اخر برج قوس سال بعدی هـ. ش. ادامه می یابد. فلهذا یک بار دیگر به اطلاع تمام مالیه...

صفحه 1 از 3
قبل123بعد