معین اداری وزارت مالیه بحیث رییس اجرایوی د افغانستان بریشنا شرکت تعین گردی

تاريخ: 20 جدي 1389

معین اداری وزارت مالیه جناب عبدالرازق صمدی طبق حکم رییس جمهور به حیث رییس اجرایوی د افغانستان بریشنا شرکت تعین گردید.

در جلسه وداعیه که در صالون وزارت مالیه درین مورد برگذار شده بود وزیر مالیه کشور جناب داکتر حضرت عمر زاخیلوال بر کارکردهای گذشته جناب صمدی روشنی انداخت او از آن ستایش نمودند. زاخیلوال گفت که جناب صمدی صاحب در ریاستهای مختلف وزارت مالیه دستآوردهای بسیار خوبی داشت همین علت بود که جناب رییس جمهور او را بحیث رییس اجرایوی شرکت بریشنا که یک ارگان بسیار مهم است گماشتند.

جناب عبدالرازق صمدی در ماه جدي ۱۳۸۳ به حيث معين اداري وزارت ماليه مقرر گرديده است. او در ادارات مختلف کشور از تجارب کاری، رهبری و منجمنت خوب برخوردار است. همچنان در سکتور دولتی و خصوصی تجارب ریفورم  و اداره خوب دارد.

محترم صمدی ریاست هیات مدیره بیمه ملی افغان، شرکت آریانا افغان، فابریکه نساجی و شرکت تهیه کننده آب صحی برای شهر به عهده دارد و از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ رییس اداره هماهنگی کمک ها برای افغانستان(ACBAR) بود.  وي در سال ۱۳۷۱ در بست آمر مالي و اداري و معاون رياست مؤسسه احيا و انکشاف افغانستان (RADA) براي مدت چهار سال، در سال ۱۳۷۵ به حيث مدير هماهنگي تعليمي دفتر پروژه ناروي (NPO) در سال ۱۳۷۶ رئيس اداري انجمن انکشافي افغان (ADA) براي مدت دو سال، در سال ۱۳۷۸ رئيس عمومي انجمن انکشافي افغان (ADA) و به حيث کميشنر کميسيون مستقل حقوق بشر در افغانستان وظيفه اجرا کرده است.

اقاي صمدي در سال ۱۳۸۱ به حيث وکيل انتخابي مردم در لويه جرگه اضطراري و در سال ۱۳۸۲ به حيث آمر عمومي تسهيل در لويه جرگه قانون اساسي اشتراک داشته است و همچنان در جرگه مشورتي صلح به حيث آمر عمومي تسهيل خدمت نموده است.