قرارداد استخراج معادن طلای بدخشان و مس بلخاب سرپل در حضور سرپرست وزارت مالیه به امضاء رسید

 12 میزان 1397: قرار داد استخراج معادن طلای بدخشان و مس بلخاب سرپل  مؤرخ 12 میزان 1397 میان وزارت معادن و پترولیم افغانستان و شرکت سنتار لمیتد در حضور محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهور در امور زیربناء در سفارت کبیر افغانستان در واشنتگتن دیسی به امضاء رسید.

در آغاز مراسم محترم فضل الرحمن فاضلیار، مستشار سفارت کبیر افغانستان در واشنگتن دی سی ضمن خوش آمدید مهمانان و معرفی برنامه، امضای قرارداد ها را یک گام مثبت در راستای رشد سرمایه گذاری در افغانستان خواند.

متعاقباً محترمه مدینه قاسمی، مستشار وزیر مختار و شارژدافیرسفارت کبیر افغانستان در ایالات متحدۀ امریکا گفت:قراردادهای که امروز امضاء می شوند، یک نقطه عطف و نشان دهندۀ تعهد دولت افغانستان نسبت به سکتور خصوصی است". وی افزود: "افغانستان در حال حرکت به سمت خودکفایی است و سکتور خصوصی می تواند نقش کلیدی را در راستای کمک به این حرکت بازی نماید. همانطوری که ما یکجا در راستای توسعه مشارکت بخش خصوصی و دولت همکاری می کنیم ، انتظار داریم که این امر سبب افزایش کاریابی و توسعه پایدار اقتصادی در کشور گردد."

محترم داکتر محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء در رابطه به تعهد دولت افغانستان و شفافیت در پروژه ها صحبت کرد. وی از بخش خصوصی برای حمایت از پروژه های که به بهبود زندگی مردم کمک می کند، ابراز امتنان نمود.

محترمه نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم در مورد چگونگی شفافیت در هنگام امضای قرارداد و تصویب قوانین جدید در وزارت معادن و پترولیم سخن گفته و تاکید نمود که مشارکت دوجانبه با بخش خصوصی و دولت افغانستان تأثیر اجتماعی بر ایجاد کاریابی خواهد داشت.

محترم سید سعادت منصور نادری شریک کمپنی سنتار و آقای اینهننم رئیس اجرائیوی شرکت متذکره در سخنرانی شان راجع به اهمیت سرمایه گذاری خارجی در افغانستان و انکشاف سکتور خصوصی صحبت نموده، امضای این دو قرار داد بزرگ را گام مهم در جهت تشویق و جلب سرمایه گذاران دیگر دانستند.

در  اخیر این نشست، رسانه ها در مورد چگونگی کمیت و کیفیت سرمایه گذاری در سکتور خصوصی افغانستان و پیامد های آن برای اقتصاد کشور پرسش های را ارایه نمودند که از جانب داکتر قیومی و خانم نهان جواب های قناعت بخش ارائه گردید.