سرپرست وزارت مالیه با معاون وزارت خارجۀ امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی دیدار نمود

 15 میزان 1397: محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء طی سفر رسمی به ایالات متحدۀ امریکا، دیروز مؤرخ ۱۴ میزان 1397 با محترمه الیس، ویلز، معاون وزارت خارجۀ امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی ملاقات نمود.

در این ملاقات هر دو جانب در رابطه به گسترش روابط افغانستان با کشور های منطقه به خصوص کشور های آسیانی میانه، دستآوردهای وزارت مالیه در بخش افزایش عواید ملی و اهمیت سرمایه گذاری سکتور خصوصی بحث مفصل نمودند.