معین مالی وزارت مالیه با مسئولین بانک جهانی(WB) ملاقات نمود

محترم خالد پاینده، معین مالی وزارت مالیه مؤرخ 16 میزان 1397 با مسئولین بانک جهانی ملاقات نمود.

در این ملاقات که نماینده گان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری نیز حضور داشتند در رابطه پیشرفت پالیسی های آبیاری، کشاورزی زمین های خشک، برنامه های اصلاحی دولت تحت چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان(ANPDF) و دیگر مسایل مرتبط بحث صورت گرفت.