سرپرست وزارت مالیه با رئیس بانک جهانی برای افغانستان ملاقت نمود

 ۲۲ میزان ۱۳۹۷: محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء امروز مؤرخ ۲۲ میزان ۱۳۹۷ با محترم شبهام چودری، رئیس بانک جهانی برای افغانستان ملاقات نمود.

در این ملاقات هر دو جانب در رابطه به پیشرفت کار پروژه های انکشافی سرتاسری بانک جهانی در افغانستان، تطبیق عملی فیصله های صورت گرفته اجلاس سالانۀ بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، کمک های این بانک بادرنظرداشت اولویت های مردم، مؤثریت کمک ها و دیگر مسایل مرتبط بحث و تبادل نظر نمودند.