برگزاری هفتمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی و تجارتی بین الحکومتی میان افغانستان و جمهوری ترکمنستان و امضاء تفاهمنامه همکاری میان دو کشور

 11 عقرب 1397:هفتمین کمیسیون مشترک اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و جمهوری ترکمنستان بتاریخ ۱۱ عقرب ۱۳۹۷ به ریاست مشترک محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء و هیأت جانب ترکمنستان در شهر عشق آباد پایتخت این کشور دایر گردید.
در این اجلاس جانبین در رابطه به رشد و تقویت هرچه بیشتر روابط اقتصادی و تجارتی دو جانبه میان افغانستان و ترکمنستان، تاکید بالای عملی سازی پروژه های انتقال پایپ لاین گاز (TAPI) و انتقال برق ( TAP)، اتصال افغانستان و ترکمنستان از طریق بنادر تورغندی و آقینه، توسعۀ همکاری های، ترانزیتی، فرهنگی، تحصیلی، صحی و توریستی میان دو کشور و دیگر مسایل ذیعلاقه بحث و تبادل نظر نمودند.


در اخیر تفاهمنامه های همکاری میان افغانستان و ترکمسنتان در زمینه های خط آهن و توسعۀ بندر آقینه به امضاء رسید.