افغانستان و ترکمنستان بالای همکاری های دوجانبه تاکید نمودند

 12عقرب 1397: محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء که در رأس هیئت عالیرتبه به منظور اشتراک در کمیسیون مشترک اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و جمهوری ترکمنستان عازم این کشور گردید، درحاشیۀ اجلاس کمیسیون  متذکره بتاریخ ۱۰ عقرب ۱۳۹۷ با محترم رشید مرادوف، معاون اول رئیس جمهور ترکمنستان و وزیر امور خارجۀ آن کشور دیدار نمود.

در این دیدار طرفین در رابطه به برگزاری هفتمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی و تجارتی بین الحکومتی میان افغانستان و جمهوری ترکمنستان، عملی نمودن پروژه های زیربنائی مشترک به خصوص پروژه های تاپی و کریدور ترانزیتی آقینه افغانستان و امام نظر ترکمنستان، توسعه همکاری دوجانبه در زمینه های انرژی، نفت و گاز، ترانسپورت، اقتصاد و روابط فرهنگی بحث و تبادل نظر نمودند.

در اخیر سرپرست وزارت مالیه از همکاری های اقتصادی جمهوری ترکمنستان و نقش سازندۀ این کشور در باز سازی افغانستان و حسن همجواری صمیمانه اظهار تشکری نموده و جانب ترکمنستان به تداوم همکاری های شان به افغانستان تاکید ورزیدند.