مصرف بودجۀ انکشافی وزارتخانه ها الی اخیر سال مالی جاری افزایش قابل ملاحظه ای خواهد یافت

 15 عقرب 1397: محترم خالد پاینده، معین مالی وزارت مالیه امروز مؤرخ ۱۴ عقرب ۱۳۹۷ با مسئولین وزارتخانه های معارف، تحصیلات عالی، زراعت، احیاء و انکشاف دهات و صحت عامه بطور جداگانه ملاقات نمود.


در این ملاقات های جداگانه در رابطه به مصرف بودجۀ انکشافی وزارتخانه های متذکره و عرضۀ خدمات بهتر به مردم بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
مسئولین وزارتخانه های متذکره وعده سپردند تا مصرف بودجۀ انکشافی شانرا بادرنظرداش
ت مؤثریت، مثمریت و عرضۀ خدمات بهتر به مردم الی اخیر سال مالی جاری بطور قابل ملاحظه افزایش دهند.


قابل تذکر است که وزارت مالیه به منظور مصرف مثمر و شفاف بودجۀ انکشافی سال مالی ۱۳۹۷ با سائر واحد های بودجوی نیز چنین جلساتی برگزار خواهد نمود
.