در حضورداشت رئیس جمهور غنی، تفاهم نامه ایجاد شبکۀ واحد ملی برق، به امضا رسید

 اول قوس ۱۳۹۷: در حضورداشت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، تفاهم‌نامه انکشاف و تقویت سکتور برق میان وزارت مالیه و بانک انکشاف آسیایی که هدف آن ایجاد یک شبکۀ واحد ملی برق و فراهم آوری بستر مناسب انکشاف اقتصادی متوازن در عرصه برق می باشد، به امضا رسید.

در مراسم امضای تفاهم‌نامه مذکور که در قصر دلگشای ارگ انجام شد و در آن استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و شماری از اعضای کابینه نیز حضور داشتند، تفاهم نامۀ متذکره توسط داکتر محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء و ساموئل تومیوا رئیس بانک انکشاف آسیایی امضا گردید.

به اساس تفاهم‌نامۀ مذکور، ولایات دایکندی، ارزگان، غور، نورستان و نیمروز که قبلاً به هیچ یک از شبکه های برق وصل نبودند، در یک شبکه واحد ملی برق وصل می شوند. با تطبیق این تفاهم‌نامه، نه تنها ولایات یاد شده از برق مطمئن و ارزان مستفید می شوند، بلکه برای ولایات همجوار نیز امنیت انرژی تامین می گردد.

قابل ذکر است که تعهد بودجوی تفاهم‌نامه متذکره در حال حاضر ۲۴۰ میلیون دالر بوده که با انکشاف پروژه ها بعداً بیشتر خواهد شد. همچنان در جریان تطبیق این تفاهم‌نامه، کارهای مطالعه، دیزاین و مراحل تدارکاتی نیز آغاز می گردد.