سرپرست وزارت مالیه: افغانستان تلاش می نماید یک شریک خوب باشد نه فقط کمک گیرندۀ جامعه جهانی

 6 قوس 1397: محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء دیروز مؤرخ ۶ قوس ۱۳۹۷ در نشست حاشیوی کنفرانس جینوا برای افغانستان که در سویس برگزار گردیده، با محترم هارتویگ شیفر، معاون بانک جهانی برای آسیای جنوبی در حضور محترم شبهام چودری، رئیس بانک جهانی برای افغانستان دیدار نمود.

در این دیدار جانبین در رابطه به رشد و انکشاف اقتصادی افغانستان، امور زیربنائی، تطبیق اصلاحات و اقدامات حکومت بخاطر مبارزه علیه فساد بحث نمودند.

سرپرست وزارت مالیه به معاون بانک جهانی برای آسیای جنوبی گفت که افغانستان تلاش می نماید که بجای کمک گیرندۀ محض، یک شریک خوب با جامعه جهانی باشد.  وی افزود که این کشور میخواهد به کمک جامعه جهانی و نهادهای مانند بانک جهانی به رشد و انکشاف اقتصادی پایدار و خود کفائی اقتصادی برسد.