سرپرست وزارت مالیه: افغانستان با وضعیت جدی خشکسالی و قحطی مواجه است

 6 قوس 1397: محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء دیروز مؤرخ ۶ قوس ۱۳۹۷ در نشست حاشیوی کنفرانس جینوا مبنی بر مصئونیت غذائی، خشک سالی و قحطی در حضور جلالتمآب داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی، محترمه سریا دلیل، سفیر افغانستان مقیم سازمان ملل متحد در جینوا، محترم جونیشی یامادا، معاون آژانس همکاری بین المللی جاپان(JICA)، محترمه کارن فریمن، معاون اداری ادارۀ انکشاف بین المللی آمریکا، محترمه والری گوارنیری  سکرتر جنرال پروگرام جهانی غذا (WFP) اشتراک نمود.

داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی سخنران اصلی نشست بوده و محترمه ثریا دلیل، سفیر افغانستان مقیم سازمان ملل متحد در سویس از روند جلسه نظارت می نمود.

 در این نشست سرپرست وزارت مالیه به اشتراک کننده گفت که چگونه افغانستان با وضعیت جدی خشکسالی و قحطی مواجه است. همچنین وی در مورد احصائیه و آمار زمین های آبی و غیر آبی، محصولات زراعتی و بحران آب صحبت کرد. وی گفت که حکومت در رابطه به این پروژه ها توجۀ کوتاه مدت نداشته، بلکه اقدامات عملی را در میان مدت و دراز مدت روی دست دارد. به گفته سرپرست وزارت مالیه حکومت برای چگونگی جلوگیری و کاهش خطرات این بخش ها کار می نماید.

همچنان محترم قیومی برنامه های حکومت را در مورد مدیریت آب، انکشاف زراعت، برنامه های آبیاری، ایجاد بندی های بزرگ و کوچک، انرژی به اشتراک کننده گان توضیح داد.