ملاقات مشترک با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی؛

 ۸ قوس ۱۳۹۷: محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء دیروز مؤرخ ۷ قوس ۱۳۹۷ با نماینده گان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ملاقات نمود.

در این ملاقات سرپرست وزارت مالیه در مورد هماهنگی و حمایت این دو نهاد کلیدی از پروژه های بزرگ زیربنائی، مانند راه آهن صحبت نمود. وی به نماینده گان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در مورد برنامه ها و پلان های اصلاحی حکومت افغانستان توضیح داد.

نماینده گان بانک جهانی و صندوق بین المللی  به تداوم حمایت های شان به افغانستان تاکید نموده و اطمینان دادند که اقدامات بیشتری را جهت همآهنگی بهتر و کمک به افغانستان برای پروژه های بزرگ انجام خواهند داد.