سرپرست وزارت مالیه در نشست وزرای کنفرانس جینوا سخنرانی نمود

  ۸ قوس ۱۳۹۷: محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء دیروز مؤرخ ۷ قوس ۱۳۹۷ در نشست وزراء کنفرانس جینوا اشتراک نموده و به ایراد سخنرانی پرداخت.

در نشست وزرای کنفرانس جینوا سخنرانان اصلی جلالتمآب محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان و محترم آنتونیو گوترش، سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد بودند.

 در این نشست جلالتمآب رئیس جمهور افغانستان، نماینده سازمان ملل متحد، وزراء خارجۀ ایران، روسیه، سویدن، اندونیزیا، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی و دیگر مسئولین کشور ها و سازمان های بین المللی تمویل کننده و مهامان اشتراک داشتند.

 محور اصلی سخنرانی سرپرست وزارت مالیه  را موضوعات رشد و انکشاف اقتصادی افغانستان، اصلاحات سکتوری، استراتیژی انکشاف ملی، طرح اتصال منطقوی، مبارزه علیه فساد ادری، حمایت و رشد سکتور خصوصی، تقویت منابع بشری و سرمایه انسانی، سکتور انرژی، توانمند سازی زنان  و دیگر موضوعات مهم تشکیل می داد.