نتایج نشست جینوا طی کنفرانس مطبوعاتی با رسانه ها شریک گردید

 ۱۱ قوس ۱۳۹۷: محترم شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی مقام عالی ریاست جمهوری و محترم شمروز خان مسجدی امروز مؤرخ ۱۱ قوس ۱۳۹۷ نتایج کنفرانس جینوا را طی کنفرانس مطبوعاتی مشترک در مرکز رسانه های حکومت با مطبوعات شریک نمودند.

طی این کنفرانس موضوعات مطروحۀ کنفرانس جینوا در مورد ارائه پلان ها، گزارش دستآوردها و اقدمات اصلاحی حکومت افغانستان به جامعه جهانی مطابق چارچوب ملی صلح و انکشاف این کشور، برنامه های ملی دارای اولویت و چهارچوب پاسخگوی متقابل با جامعۀ جهانی و استقبال و تمجید جامعه جهانی از پیشرفت های حکومت افغانستان به رسانه ها معلومات ارائه گردید.

محترم شمروز خان مسجدی رئیس ارتباط و آگاهی عامه وزارت مالیه گفت که در سال جاری عواید را بیشتر از هدف تعیین شده جمع آوری نمودیم. وی افزود که در سال جاری هدف تعیین شده در سند بودجۀ ملی ۱۷۲ میل

یارد افغانی تعیین گردیده بود که خوشبخاته توانستیم قبل از ختم سال مالی جاری مبلغ ۱۷۳.۹۵  میلیارد افغانی جمع آوری نمائیم. به گفته سخنگوی وزارت مالیه مصرف بودجه انکشافی  به سطح حکومت ۷۵ فیصد بمصرف رسیده است که تا ختم سال مالی افزایش قابل ملاحظه ای خواهد یافت.

در اخیر به سوالات خبرنگاران جواب ارائه گردید.