محترم زاهد همدرد به حیث معین مالی وزارت مالیه مقرر گردید

اول جدی 1397: محترم زاهد همدرد که اخیرا به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری به حیث معین مالی وزارت مالیه تقرر حاصل نموده است، امروز مؤرخ اول جدی ۱۳۹۷ رسما توسط محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء به کارمندان این معینیت معرفی گردید.

در این مراسم شماری از رؤسای بخش های مختلف و کارمندان وزارت مالیه اشتراک داشتند، محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه ضمن تشکری از کارکردها و فعالیت های محترم خالد پاینده، معین مالی اسبق وزارت مالیه برای محترم زاهد همدرد، معین جدیدالتقرر وزارت مالیه در تمام امور محوله آرزوی مؤفقیت نمود.

محترم زاهد همدرد ضمن تشکری از اعتماد جلالتمآب رئیس جمهور و سرپرست وزارت مالیه گفت که تلاش مینمایم تا در همکاری با سائر ادارات پلان ها و اهداف وزارت مالیه را تطبیق نمایم. وی از تمام کارمندان درخواست نمود تا به منظور پیشبرد هرچه بهتر امور با وی همکاری همه جانبه نمایند.

قابل تذکر است که محترم زاهد همدرد قبل از این در بخش های مختلف دولتی و غیر دولتی ایفای وظیفه نموده است، وی در این اواخر به حیث رئیس عمومی بودجه اجرای وظیفه می نمود.