آمنه احمدی به حیث رئیس عمومی عواید وزارت مالیه تعیین گردید

 12 جدی 1397: محترمه آمنه احمدی که به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری تقرر حاصل نموده است، امروز مؤرخ ۱۲ جدی ۱۳۹۷ توسط محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء در حضور محترم عبدالله رقیبی، معین عواید و گمرکات رسما به کارمندان این ریاست معرفی و بکارش آغاز کرد.

محترم داکتر محمد همایون قیومی از کارکردهای ریاست عمومی عواید بخاطر افزایش جمع آوری عواید ملی ابراز خرسندی نموده و از رئیس جدید التقرر این ریاست درخواست نمود تا در امر مبارزه علیه فساد و جمع آوری عواید ملی تلاش  بیشتر نماید.

محترمه آمنه احمدی، رئیس جدید عواید ضمن تشکری از اعتماد جلالتمآب رئیس جمهور و رهبری وزارت مالیه وعده سپرد که عواید ملی را افزایش خواهد داد.