رؤسای عمومی بودجه و مشارکت عامه و خصوصی وزارت مالیه تعیین گردیدند

 17 جدی 1397: محترم سید نصیر احمد به حیث رئیس عمومی بودجۀ وزارت مالیه و محترم انگار بنائی، به حیث رئیس مشارکت عامه و خصوصی این وزارت که به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری تقرر حاصل نموده اند، امروز مؤرخ ۱۷ جدی ۱۳۹۷ از سوی محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء رسما به کارمندان ادارات مربوطه معرفی و بکار شان آغاز کردند.


در این مراسم محترم زاهد همدرد، معین مالی وزارت مالیه و شماری از رؤسا و کارمندان این وزارت اشتراک داشتند.
محترم داکتر قیومی، سرپرست وزارت مالیه ضمن قدردانی از کارکردهای رؤسای اسبق ادارات متذکره و تبریکی به رؤسای جدید التقرر برای شان در تمام امور محوله آرزوی مؤفقیت نمود. محترم قیومی گفت که ریاست عمومی بودجه و مشارکت عامه و خصوصی از ادارات کلیدی وزارت مالیه می باشد بناء از تمام همکاران وزارت مالیه درخواست مینمایم که به منظور پیشبرد هرچه بهتر امور با رؤسای جدید همکاری همه جانبه نمایند.


رؤسای جدید التقرر از اعتماد جلالتمآب رئیس جمهور و رهبری وزارت مالیه تشکری نموده و تعهد سپردند تا امور محوله را با صداقت کامل به پیش برند.
محترم سید نصیر احمد از اداره و تجارت سند ماستری اش را بدست آورده و قبل از این به حیث رئیس پلان و ریفورم ریاست عمومی بودجه ایفای وظیفه می نمود، همچنان محترم انگار بنائی سند ماستری اش را از اداره و تجارت بدست آورده و قبل از این به حیث آمر سکتور زیربنائی، فزیکی و منابع طبیعی این وزارت ایفای وظیفه می نمود.