گسترش روابط اقتصادی و تجارتی محور اصلی ملاقات سرپرست وزارت مالیه با سفراء جمهوری مردم چین، ترکیه و ترکمنستان

 محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء  مؤرخ ۱۸ جدی ۱۳۹۷ با محترم  لیوجین سونگ، سفیر جمهوری مردم چین، محترم اوزان اور طغرل، سفیر جمهوری ترکیه و محترم هوجا اوویزوف، سفیر جمهوری ترکمنستان مقیم کابل بطور جداگانه ملاقات نمود.

در این ملاقات های جداگانه در رابطه رشد و تقویت همکاری های دوجانبه تجارتی و اقتصادی میان افغانستان کشور های متذکره، پروژه های انکشافی دارای اولویت، تبادلۀ اطلاعات گمرکی، امضاء تفاهنامه های گمرکی، احداث پروژه انرژی سولری به ظرفیت ۱۰۰ میگاوات توسط کشور چین، عملی نمودن تعهدات کمیسیون دوجانبه افغانستان و ترکمنستان، ارسال تیم تخنیکی وزارت معدن بخاطر بررسی لولۀ کلفت شبرغان به همکاری ترکمنستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.