بحث روی صادرات و واردات محصولات زراعتی و ساده سازی خدمات عامه با وزیر زراعت آذربایجان

 22 حمل 1397: هیئت افغانی به ریاست محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریسات جمهوری در امور زیربناء در حالیکه  محترم شهزاد آريوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی ایشان را همراهی مینمود، با محترم انعام کریموف، وزیر زراعت آذربایجان ملاقات نمودند.

در این جلسه جانبین در رابطه به همکاری های دو جانبه در بخش زراعت، صادرات و واردات محصولات زراعتی، انکشاف استراتیژی e-agriculture و تطبیق آن در افغانستان بحث و گفتگو نمودند.

وزیر زراعت آذربایجان که قبلا سمت ریاست آسان خدمت دولت آذربایجان را داشت و در خصوص ساده سازی خدمات عامه همکاری همه جانبه با دولت افغانستان نموده بود، اطمینان داد که همکاری های ایشان در بخش زراعت الکترونیکی (استفاده از وسایل الکترونیکی برای تسهیل امور زراعتی) نیز مثمر و مفید واقع خواهد.