وزارت مالیه روز بین المللی زنان را تجلیل نمود

از هشتم مارچ روز بین المللی همبستگی زنان روز سه شنبه ۱۷ حوت در وزارت مالیه تجلیل بعمل آمد. در محفلی که به این مناسبت در تالار کنفرانس های خیبر برگزار گردیده بود جناب داکتر حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه، معینان، روسا و تعدادی زیادی از کارمندان وزارت مالیه اشتراک داشتند.
در آغاز وزیر مالیه در مورد مبارزه زنان و سهم آنها در انکشاف اقتصاد کشور صحبت نموده، گفت: زنان میتوانند مقام های بلند را بدست آوردند و از این طریق بتوانند در رهبری امور مالی و گمرکی کشور نقش فعال داشته باشند.جناب داکتر حضرت عمر زاخیلوال گفت: سال قبل از همین تربیون اعلان کرده بودم که زمینه آموزش های عالی را برای زنان فراهم خواهد ساخت که این موضوع عملی شده و تعدادی زیادی از زنان از طریق وزارت مالیه به موسسات تحصیلات های خصوصی معرفی گردیده اند.
همچنان وزیر مالیه به زنان ودعده سپرد که ارتقای زنان به بست های عالی را خود حمایت خواهد کرد تا این آمر تحقق یاید.
درین محفل گل جان قریشی مسؤول شورای زنان وزارت مالیه و محترم نجیب الله  منلی مشاور مطبوعاتی در مورد مبارزه زنان و نقش آنها در جامعه و خانواده صحبت کردند.
درین محفل ترانه های شاگردان کودکان محل وزارت مالیه اجرا گردید. در اخیر تحایفی که به مناسبت روز ۸ مارچ از جانب مقام وزارت و شورای زنان تهیه گردیده بود به زنان تفویض گردید.