عبدالله رقیبی به حیث معین معین عواید و گمرکات وزارت مالیه معرفی گردید

 2 میزان 1397: محترم عبدالله رقیبی، که اخیراً به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری در بست مافوق رتبه به حیث معین عواید و گمرکات وزارت مالیه تقرر حاصل نموده است امروز مؤرخ ۲ میزان ۱۳۹۷ طی مراسمی از سوی محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء رسماً به کارمندان این وزارت معرفی گردید.

در مراسمی که به همین مناسبت در تالار عمومی معینیت عواید و گمرکات دایر گردیده بود، محترم داکتر نجیب الله وردک، معین اسبق عواید و گمرکات، محترم عتیق الله نوشیر، معاون انسجام پالیسی و دارلانشای شورای امنیت ملی، شماری از رؤسا، کارمندان و مهمان اشتراک داشتند، محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه ضمن تشکری از کارکردها و فعالیت های معین اسبق این وزارت و تبریکی به معین جدید التقرر این وزارت گفت:"  آقای رقیبی در بخش های مختلف وزارت مالیه کار نموده و از تجربۀ کافی برخوردار می باشد که برای شان در تمام امور محوله آرزوی مؤفقیت می نمایم."

محترم داکتر نجیب الله وردک، معین اسبق عواید و گمرکات ضمن تبریکی به معین جدید التقرر گماشتن وی را در این سمت یک گام مثبت دانست.

محترم عبدالله رقیبی، معین جدید التقرر از اعتماد رهبری وزارت مالیه تشکری نموده گفت": بلند بردن عواید ملی، مبارزه علیه فساد و بلند بردن ظرفیت اداره از اولویت های کاری من است. و از تمام همکارانم صمیمانه خواهشمندم تا در تمام امور محوله همکاری همه جانبه نمایند."

محترم عبدالله رقیبی در بخش های گوناگون وزارت مالیه کار نموده و قبل از این به حیث مستوفی ولایت ننگرهار ایفای وظیفه مینمود.