سرپرست وزارت مالیه با رئیس اجرائیوی بانک جهانی دیدار نمود

 ۲۱ میزان ۱۳۹۷: محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء امروز مؤرخ ۲۱ میزان ۱۳۹۷ در حاشیۀ نشست سالانۀ هیت مدیره بانک جهانی با محترمه کرستالینا جرجیوا، رئیس اجرائیوی بانک جهانی دیدار نمود.

در این دیدار، محترم قیومی با ایشان در رابطه به استراتیژی ملی افغانستان، تقویت و رشد سکتور خصوصی، ساده سازی پروسه های تدارکاتی و بانکی، موضوعات زیست محیطی، همکاری ها منطقوی، اتصال آسیای میانه از طریق افغانستان به آسیای جنوبی و کشورهای خلیج، همکاری های این بانک جهت برگزاری مؤفقانۀ کنفرانس جینوا و دیگر مسایل مرتبط بحث مفصل نمودند.

در اخیر سرپرست وزارت مالیه از رئیس اجرائیوی بانک جهانی خواست تا از افغانستان دیدار نماید، ایشان ضمن پذیرفتن دعوت وزیر مالیه برای سفر به افغانستان در کمترین زمان ممکن، به تداوم همکاری های شان اطمینان داد.