سرپرست وزارت مالیه با معاون صندوق بین المللی پول برای آسیای مرکزی و معاون بانک جهانی برای آسیای جنوبی بطور جداگانه ملاقات نمود

 ۲۱ میزان ۱۳۹۷: محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء امروز مؤرخ ۲۱ میزان ۱۳۹۷ در حاشیۀ نشست سالانۀ هیئت مدیره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با محترم ميتسوهيرو فروسوا، معاون اجرائيوى صندوق بين المللی پول  برای آسیای مرکزی و محترم هارت ویگ شیفر، معاون بانک جهانی برای آسیای جنوبی و محترم جهاد آزور، مسئول صندوق بین المللی پول در خاورمیانه و آسیای مرکزی  بطور جداگانه ملاقات نمود.

طی ملاقات با معاون صندوق بین المللی پول برای آسیای مرکزی در رابطه به رشد اقتصادی، تقویت سکتور خصوصی، اصلاحات و ریفورم های حکومت افغانستان در عرصه های مالی و اقتصادی، تکمیل نمودن تمام تعهدات حکومت افغانستان، آمادگی های حکومت و همکاری بانک در رابطه به برگزاری کنفرانس ژنیو در مورد افغانستان در سال جاری، تقویت و رشد نقش سکتور خصوصی در تطبیق پروژه های انکشافی،  برگزاری انتخابات و دیگر مسایل مرتبط بحث مفصل صورت گرفت.

همچنان طی ملاقات جداگانه با معاون بانک جهانی برای آسیای جنوبی در رابطه بهره گیری از ظرفیت مشارکت عامه و خصوصی برای پروژه های بزرگ اقتصادی، خط آهن هرات- مزار شریف، کمک های بانک جهت مبارزه با تغییرات اقلیمی، دسترسی شهرواندان افغان به آب آشامیدنی صحی، سرمایه گذاری بانک جهانی در بند داله و دیگر مسایل مرتبط بحث همه جانبه صورت گرفت.