سرپرست وزارت مالیه با معاون بانک انکشاف آسیائی ملاقات نمود

 ۲۱ میزان ۱۳۹۷: به سلسله جلسات حاشیوی اجلاس هئیت مدیره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء  امروز مؤرخ ۲۱ میزان ۱۳۹۷ با محترم ونکای ژانک، معاون بانک انکشاف آسیائی ملاقات نمود.

در این ملاقات با ایشان در رابطه به خط آهن مزار شریف- هرات، همکاری های بانک با چهار ولایت که به شبکه ملی برق وصل نمی باشند، ساده سازی پروسۀ تدارکاتی پروژه های بانک انکشاف آسیائی در افغانستان بحث نمود.

محترم قیومی، سرپرست وزارت مالیه برای معاون بانک انکشاف آسیائی اطمینان داد که حکومت برای افتتاح و فعالیت دایمی بانک انکشاف آسیائی یک قطعه زمین را در شهر کابل درنظر گرفته و اختصاص خواهد داد.