سرپرست وزارت مالیه با متخصص ارشد تعلیم و تربیه بانک جهانی ملاقات نمود.

 ۱۷ میزان ۱۳۹۷: محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء امروز مؤرخ 17 میزان 1397 با هیأت بانک جهانی به ریاست محترم کورت لارسن، متخصص ارشد تعلیم و تربیه این بانک ملاقات نمود.

در این ملاقات جانبین در رابطه به بهبود، پیشرفت و نو آوری در بخش معارف و تحصیلا عالی در کشور، ساخت و ساز مکاتب، دسترسی تمام هموطنان به مکاتب و دیگر مسایل مرتبط بحث و تبادل نظر نمودند.