توسعۀ روابط دو جانبه میان افغانستان و ایران

 ۲۳ میزان ۱۳۹۷: محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء امروز مؤرخ مؤرخ ۲۳ میزان ۱۳۹۷ با محترم محمد رضا بهرامی، سفیر جمهوری اسلامی ایران مقیم کابل ملاقات نمود.

در این ملاقات سفیر جمهوری اسلامی ایران مقیم کابل ضمن استقبال از توسعۀ روابط دوجانبه و علاقمندی کشورش روی سرمایه گذاری مشترک در بخش پروژه های انکشافی، بالای توسعۀ هرچه بیشتر همکاری های دوجانبه بشمول روابط گمرکی میان دو کشور تأکید نمود.

محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه ضمن تاکید بالای تعمیق همکاری های دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران، تکمیل قطعۀ سوم خط آهن خواف–هرات را گامی بزرگ در بخش ترانزیت محموله ها و اتصال کشورهای منطقه و فراتر از آن دانسته و توسعۀ پروژه ها و موضوعات مشترک را برای هر دو کشور ضروری خواند.