معین مالی وزارت مالیه: اشتراک و سهم گیری مردم در پروسۀ بودجه سازی، باعث شفافیت و عرضۀ خدمات بهتر میگردد

 24 سنبله 1397: هیئت وزارت مالیه به ریاست محترم خالد پاینده، معین مالی وزارت مالیه به تاریخ ۲۲ سنبله ۱۳۹۷ به ولایت کندهار سفر نموده ضمن اشتراک در نشست مشورتی با مردم ولایت کندهار به منظور شمولیت نیازمندی ها و سهم گیری ایشان در پروسۀ ترتیب بودجۀ ملی، با محترم توريالى ويسا، والی کندهار در حضور قوماندان امنیۀ این ولایت ملاقات نموده و با ایشان در مورد بودجۀ انکشافی ولایت متذکره، تطبیق پروژه های انکشافی با درنظرداشت اولویت ها و دیگر مسایل مرتبط بحث نمودند.

همچنان معین مالی وزارت مالیه طی نشست مشورتی با مردم ولایت کندهار که در آن معاون والی کندهار، شماری از مسئولین ادارات دولتی، نماینده گان جامعه مدنی و شماری از اهالی شریف ولایت کندهار اشتراک داشتند در مورد ضروریات و نیازمندی های مردم، تقویت حکومتداری محلی بمنظور تأمین شفافیت و حسابدهی، رسیدن به انکشاف متوازن، بهبود عرضه خدمات، دست یافتن به حکومتداری خوب، دخیل ساختن مردم در پروسۀ ترتیب بودجۀ ملی و اختصاص مؤثر و متوازن منابع مالی به ادارات محلی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در این نشست معین مالی وزارت مالیه نظریات، پیشنهادات و مشکلات اهالی مردم شریف ولایت کندهار را استماع و به ایشان وعده سپرد که به مشکلات ایشان رسیده گی صورت خواهد گرفت.

همچنان کارمندان تخنیکی وزارت مالیه یک پرزنتیشن کوتاه و جامع را برای اشتراک کننده گان ارائه نموده و در حاشیه های نشست متذکره چندین گروپ های کاری تقسیم و در پنل های مربوطه اشتراک ورزیدند.

قابل تذکر است که این برنامه بطور آزمایشی در ۵ ولایت تطبیق خواهد گردید که به اساس نتایج، دستاوردها و تجارب بدست آمده از اجرای این پروسه در سالهای بعدی تعداد این ولایات افزایش خواهد یافت.