بانک انکشاف آسیایی برای توسعۀ زنجیرۀ ارزش باغداری مبلغ ۷۵ میلیون دالر امریکائی کمک کرد

 اول قوس ۱۳۹۷: محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء امروز مؤرخ اول قوس سال ۱۳۹۷موافقتنامۀ همکاری به ارزش ۷۵ میلیون دالر امریکائی را با محترم سامویل تومیوا، رئیس بانک انکشافی آسیائی برای افغانستان به منظور کمک جهت توسعۀ زنجیرۀ ارزش باغداری در افغانستان در حضور اعضای شورای عالی اقتصادی به امضاء رسانیدند.

هدف این کمک توانمند سازی دهقانان، تولید کنندگان محصولات زراعتی و همچنان حمایت ازمتشبثینی که نقش کلیدی در اقتصاد افغانستان دارند، میباشد.

محترم داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه در رابطه به امضای این موافقتنامه گفت:" انکشاف باغداری، فرصت های کاری فراوان و زمینه معیشت را برای تعداد زیادی از مردم افغانستان فراهم می سازد، سرمایه گذاری در این بخش باعث بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش امنیت غذائی خواهد شد. حکومت افغانستان متعهد است که ظرفیت های باغداری را افزایش داده و از سرمایه گذاری در زنجیرۀ ارزش باغداری در افغانستان حمایت نماید."

محترم ساموئل تامیوا، رئیس بانک انکشاف آسیائی برای افغانستان گفت:" زراعت مهم ترین بخش جهت توسعۀ اجتماعی و اقتصادی در افغانستان می باشد.  این سکتور دو-سوم نیروی کار ملی و همچنان ۹.۲۱ درصد از تولید ناخالص ملی را در سال ۲۰۱۷ تشکیل می دهد. وی افزود: بخش عمدۀ سکتور زراعت باغداری می باشد.محصولات باغداری سالانه بیش از ۱.۴ میلیارد دالر درآمد و ۳۴ درصد از تولید ناخالص ملی را در سکتور زراعت تشکیل میدهد. همکاری در توسعۀ زنجیرۀ ارزش باغداری میتواند در عرصۀ رشد اقتصادی افغانستان، کمک زیادی کند."

پروژۀ " توسعۀ زنجیرۀ ارزش باغداری" تولیدات زراعتی را بهبود بخشیده و میزان مصئونیت غذایی را در افغانستان بلند خواهد برد. برعلاوه، این پروژه تلاش می کند تا رابطۀ خوبی میان متشبثین زراعتی و دهقانان ایجاد کند. ایجاد ارتباط خوب میان متشبثان زراعتی و توسعۀ زنجیرۀ ارزشی باغداری، کمک می‌کند تا شرکت‌های کوچکی که توسط تولیدکنند‌گان بزرگ محدود شده‌اند و کمتر به منابع مالی و مواد خام دسترسی دارند، نیز بتوانند رشد کنند.

همکاری این پروژه با متشبثان زراعتی شامل: ساخت سردخانه ها، محلات مخصوص برای بسته بندی محصولات، ایجاد ساختمان ها و تجهیزات برای طبقه بندی، ذخیره خانه ها، وسایل و ماشین آلات برای پروسیس، لابراتوار مجهز برای کنترول کیفیت، لابراتوار کشت انساج، و همچنان برنامه ها  برای آشنایی متشبثان با معیار های بین المللی، میباشد.

به عنوان بخشی از مکانیزم جلوگیری از مشکلات و مدیریت مالی پایدار پروژه، متشبثین انتخاب شده باید ۵۰ درصد ازهزینه های تطبیق پروژه را بپردازند. در عین حال، دهاقین واجد شرایط می توانند از طریق ساخت سبزخانه های مدرن، دسترسی به وسایل زراعتی، ذخیره خانه ها برای نگهداری پیاز و کچالو، امکانات برای رشد انگور، تجهیزات برای پروسیس محصولات در مزرعه، خشک کردن و درجه بندی در مزرعه، و مدیریت منابع آب در مزرعه و سیستم های توزیع آب، از پروژه بهره مند شوند. یک ادارۀ غیردولتی به عنوان همکار و تسهیل کننده در بخش ایجاد رابطۀ خوب بین متشبثان و دهاقین، مشغول به فعالیت خواهد بود.

این پروژه همچنان کیفیت و دامنۀ صادرات محصولات باغداری افغانستان را به ویژه از طریق تحقیق، بکارگیری بهترین شیوه های بین المللی و ارتقاء استراتیژی های بازاریابی ملی برای محصولات باغداری در افغانستان، بهبود می بخشد.

بانک انکشاف آسیایی متعهد به دستیابی آسیا و اقیانوس آرام با ثبات و جامع، انعطاف پذیر و پایدار است، در حالی که تلاش های خود را برای از بین بردن فقر ادامه می دهد. این بانک در سال ۱۹۶۶ تأسیس گردیده و دارای ۶۷ عضو به شمول ۴۸ عضو از منطقه می باشد. در سال ۲۰۱۷، فعالیت های بانک انکشاف آسیایی در حدود ۲.۳۲ میلیارد دالر بوده که شامل ۹.۱۱میلیارد دالر از طریق تمویل مشترک مالی میباشد