گزارش تازه بانک جهانی: افغانستان برترین جایگاه را در اجرای مؤفقانه شاخص های تجارتی بدست آورد

 ۹ عقرب ۱۳۹۷: به اساس شانزدهمین گزارش ارزیابی بانک جهانی در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، افغانستان توانست که برترین جایگاه را در اجرای مؤفقانه شاخص های تجارتی بدست بیاورد

در ارزیابی های بانک جهانی ۱۹۰  کشور جهان شامل است که در میان این کشورها، افغانستان توانست با ۱۶ رتبه صعود و افزایش بیش از ۱۰ امتیاز برای اولین بار در تاریخ گزارش های این بانک برترین رتبه  را در میان ده کشوری که مؤفق ترین عملکرد شاخص های تجارتی را داشته اند، بدست بیاورد.

افغانستان قبلاً در رتبه ۱۸۹ ام جدول گزارش های بانک متذکره قرار داشت، این کشور بعد از جهش شانزده رتبه ای به رتبه ۱۶۷ ام جدول بانک صعود نمود.

به اساس گزارش های بانک،  کشور های افغانستان، جیبوتی، چین، آذربایجان، هند، توگو، کنیا، ساحل عاج، ترکیه و راوندا رشد چشمگیری در عملکرد شاخص های تجارتی در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ داشته اند.

در این گزارش،  کشور ها به اساس شاخص های شروع یک کسب و کار، توزیع جواز ساخت و ساز، دریافت برق، ثبت املاک، دریافت اعتبار، حفاظت از سرمایه گذاران کوچک، پرداخت مالیات، تجارت در مرزها،اجرای قراردادها، حل و فصل ورشکستگی و بازار کار و مقررات مورد ارزیابی قرار گرفته اند. که افغانستان در شاخص های پرداخت مالیات، حفاظت از سرمایه گذاران کوچک، کسب اعتبار، دسترسی به قرضه و ایجاد کسب و کار بسار مؤفقانه عمل نموده است.

برای دریافت جزئیات بیشتر بالای لینک ذیل کلیک نمائید

http://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2019