ابلاغیه ها

ابلاغیه ها

تخفیف در محصول گمرکی آرد

به استقبال از ماه مبارک رمضان و حلول ایام خجسته عید و در پاسخ  به پیشنهادات مستهلکین و تجار ملی به منظور اینکه مردم بتوانند به نرخ نازل تر اشیا و خوراکه هایی را که از آرد عادی و ترمیده آماده میگردد بدست آورند، وزارت مالیه تصمیم گرفت تا محصول گمرکی آرد را از 10 فیصد به 5 فیصد تخفیف دهد.

همچنان محصول گمرکی آرد ترمیده و آرد سوجی نیز 5 فیصد اخذ میگردد.

با حلول ماه مبارک رمضان تعداد زیادی از هموطنان ما از بالا رفتن نرخ اشیا و مواد خوراکه درین ماه شکایاتی داشتند. وزارت مالیه با در نظر داشت سطح تولیدات داخلی و نیازمندیهای مردم ما تصمیم گرفت تا محصول گمرکی آرد را که از جمله عمده ترین و اساس ترین مواد مورد استفاده عامه مردم میباشد تخفیف دهد و بدینوسیله بتوانند خدمتی را به مردم انجام دهد. 

 

ممنوع شدن وسایط تیز رفتار کهنه

شورای وزیران بر اساس مصوبه شماره(۴) مورخ اول ثور ۱۳۹۰ اعلام نموده که ورود وسایط تیز رفتار که از تاریخ تولید آن ده سال یا بیشتر از ده سال سپری شده باشد ممنوع میباشد. این فیصله سه ماه بعد از تصویب شورای وزیران عملاً قابل تطبیق است. وزارت مالیه که مؤظف به اجرای این مصوبه می باشد، به اطلاع وارد کننده گان وسایط می رساند که از اول اسد ۱۳۹۰ گمرک های سرحدی به این چنین وسایط اجازه ورود نخواهد داد.

ضبط شدن چوب کنر و نورستان

وزارت مالیه به اطلاع تاجران چوب کنر و نورستان می رساند که بر اساس مصوبه شماره(۴) شورای وزیران، مورخ ۱ ثور ۱۳۹۰ ، چوب های خریداری شده باید الی ۲۵ ثور به ساحات خارج از ولایات مذکور انتقال گردد. در غیر آن بعد از تاریخ ۲۵ ثور چوب های باقیمانده ضبط میگردد. صادرات چوب هایی که خارج از ساحات مورد نظر انتقال یافته میتوانند کماکان به خارج از کشور انتقال گردند.

ثبت و راجستر کردن وسایط اشترنگ راسته

وزارت مالیه به اطلاع تمام دارنده گان وسایط اشترنگ راسته که فاقد اسناد گمرکی و ترافیکی اند می رساند که حسب مصوبه شماره (۴) شورای محترم وزیران وسایط شان را در کمیسیون های خاصی که در تمامی ولایات کشور توظیف گردیده اند ثبت و راجستر نمایند تا مجوز گشت و گذار مؤقت برایشان توزیع گردد. مجوز گشت و گذار وسایط برای مدت پنج سال مدار اعتبار می باشد. بعد از انقضای میعاد تعین شده مصوبه شماره ۲۹ مورخ ۷/۸/ ۱۳۸۶ شورای وزیران مورد تطبیق می باشد.