قراردادها

شماره

موضوع

اندازه پول

 با شرکت

ډاؤنلوډ

1

اعلانات اگاهی عامه برای بلند بردن ذهنیت مالیه دهندګان

12500 افغانی

تلویزون شمشاد

ډاؤنلوډ

2

اعمار تعمیر لابراتوار مرکزی گمرکات

18063974 افغانی

شرکت مسعود عصمت

ډاؤنلوډ

3

اعمار دیوار اطراف ساحه توسعوی ګمرک

2962891 افغانی

شرکت افغان شهاب

ډاؤنلوډ

4

اعمار دیوار احاطوی نساجی بگرامی

6908783 افغانی

شرکت خالد سیرت

ډاؤنلوډ

5

ایجاد دتابیس وزارت

4000000 افغانی

شرکت افغان پیوند

ډاؤنلوډ

6

ایجاد یک شرکت تجارتی در لب جر خیرخانه

1547000 افغانی

راشد الهام

ډاؤنلوډ

7

به کرایه گرفتن طعامه خانه وزارت مالیه

ماهوار مبلغ 8000 افغانی

رستورانت برادران صمیمی

ډاؤونلوډ

8

ترانسفامر مع فلزات در شش قلم

1661527 افغانی

شرکت پروفیشنل

ډاؤنلوډ

9

ترمیم اساسی تشنابهای چهار منزله ریاست خزاین

735064 افغانی

برادران دره ترکمن

ډاؤنلوډ

10

تهیه 5 پایه ماشین های فوتوکاپي

3478500 افغانی

اریانا افغان لوژیستیک

ډاؤنلوډ

11

تدارک ۸ قلم لوازم تکنالوژي

4989000 افغانی

اریانا افغان لوژیستک

ډاونلوډ

12

تهیه ۱۶ قلم وسایل برقی

1205254 افغانی

شرکت 6 پروفیشنل

ډاونلوډ

13

تدارک ۱۹ قلم اجناس تکنالوژي

3948329

افغان کورډینیشن

ډاونلوډ

14

تدارک ۸۱۸ عدد کارتریج

4447500

اخلاص کمال

ډاونلوډ

15

تهیه 150 عدد انترنیت امنیتی

1310000

برادران فیض زاد

داونلود

16

تهیه ۳۷۳ قلم مواد کمیاوي

3442500

یحی حکیمی

داونلود

17

تهیه خدمات انترنیتی از شبکه فایبر نوری

4408152

افغان تیلی کام

داونلود

18

تهیه خدمات انترنیت 12 واحد برای وزارت

11898000

افغان سایبر

داونلود

19

تهیه خدمات انترنیتی

9998500

افغان سایبر

داونلود

20

تهیه ده پابه کمره های امنیتی

1050000

تخار اریا

داونلود

21

تهیه 7 قلم لوازم تکنالوژی

6515200

مصطفی ولیزاده

داونلود

22

تدارک یک پایه جنراتور ۵۰ کیلو واټ

737000

فیض زاد

داونلود

23

تهیه یک عراده کرولا ۲۰۱۱

1375000

فیض زاد

داونلود

24

توزیع دو پایه مخابره و یک دستګایز

2040000

افغان تکسار

داونلود

25

تدارک ۹ قلم لوازم تکنالوژي و ۶ پایه لپ تاپ

5618926

فیض زاد

داونلود

26

تدارک اجناس و خدمات

3240100

عبدالله خان

داونلود

27

توریع موترسیکل های ۱۲۵ سی سی

3434500

حضرت قایم

داونلود

28

تدارک چهار عراده وسایط کرولای نوع خلیجی مودل ۲۰۰۹

5392000

امان الله ستانکزی

داونلود

29

خدمات انترنیتی در ولایات

36733950

افغان سایبر

داونلود

30

خریداری اجناس و خدمات به مبلغ

3799999

افغان تریدرز

داونلود

31

تدارک دو پایه جنراتور برای ریاست ګمرکات

1560000

برادران زیرک

داونلود

32

 

3948329

افغان کوردینیشن

داونلود

33

تهیه ۳۷ عراده موتر کرایی

فی روز 87150

ګلستان پنجشیر

داونلود

34

تهیه چهار باب اطاق های کونیکس

1080000

خالد سیرت

دانلود

35

خریداری 6 پایه لپ تاپ

5618926

فیض زاده

داونلود

36

خریداری دو عراده کرولای 2010 برای وزارت

2540000

فیض زاده

دانلود

37

خریداری 12 پایه لپ تاپ

1296419

فیض زاده

دانلود

38

رنګمالی وزارت مالیه

1303653

عبدالقادر مبین زی

داونلود

39

سنګ فرش نمودن صحن وزارت

4314622

برایت ویژن

داونلود

40

خریداری تیل، پترول و دیزل

26324640

سن پترول

داونلود

41

قرارداد انترنیت

1770000

اریا ست

داونلود

42

تیل ترکمنستان

21090000

سخي شیر

داونلود

43

قرارداد موتر

19451200

بشیر کریمی

داونلود

44

قرارداد هشتاد قلم قرطاسیه مطبوع و غیر مطبوع

4674878

نوی طلوع

داونلود

45

قرارداد هفت عراده موتر کرولا

9086000

فیض زاد

46

کار اعمار دیوار احاطوی نساجی بګرامی

6908783

خالد سیرت

داونلود

47

هشت قلم اجناس و لوازم تکنالوژي معلوماتی

4989000

اریانا افغان لوژیستیک

داونلود

48

قرارداد برای تدارک امور ساختمانی اعمار پایه های استنادی، جالی، سیم خاردار، و نصب پروجکتور در ساحه آمریت میدان هوایی حامد کرزی مربوط وزارت مالیه

799و810

افغان ویست

دانلود

49

قزار داد برای تهیه و تدارک چهار قلم لوازم تکنالوژی ضرورت ریاست عمومی تصدی های مربوط وزارت مالیه

712000

شرکت خدمات لوژستیکی افغان جویا

دانلود

50

تدارک خدمات چک، سرویس، ترمیم و پرزه جات ایرکندیشن های دفاتر وزارت مالیه (قرار داد چهار چوبی)

77130

شرکت وطنوال

دانلود

51

تهیه و تدارک البسه بهاری پرسونل خدماتی وزارت مالیه

1783000

شرکت تجارتی مسعود عصمت حامد لمیتد

دانلود

52

تهیه ونصب کمره های امنیتی ریاست املاک دولتی مربوط وزارت مالیه

1753940

شرکت خدمات انجینیری تسلا

دانلود

53

تهیه و تدارک یک پایه روتر سیسکو مودل 2951 مورد ضرورت ریاست تکنالوژی معلوماتی مربوط وزارت مالیه

613331

سیسنت گلوبل ای تی سلو شنز

دانلود

54 تهیه و تدارک لوازم تکنالوژی معلوماتی ریاست عمومی خزاین وزارت مالیه 2197100 شرکت آسیا گرین لوژیستیک دانلود
55 لات اول تهیه و نصب پرزه جات وسایط و لات دوم ترمیمات پرزه جات وسایط وزارت مالیه 7553397 شرکت وارداتی بشیر شاداب  دانلود
56 تهیه و تدارک شش قلم لوازم فرنیچر صالون خیبر مربوط وزارت مالیه 2471400 شرکت خدمات لوژسیتیکی هیگسی گان  دانلود
57 تهیه و تدارک دو پایه سیستم ویدیو کنفرانس و دو پایه اسکرین 80 انچ مورد ضرورت معینیت پالیس  دالر99500 شرکت نوزین تکنالوژی  دانلود
58 تهیه  و تدارک قرطاسیه باب ضرورت وزارت مالیه 17450009  شرکت آریا استشنری لمیتد  دانلود
59 procurement of software for AFMIS 1799900000 smart telecom دانلود
60  تهیه و تدارک چهار پایه سیستم مراجعین ضرورت ریاست عواید زون مرکز و مالیه دهنده گان موسط مربوط وزارت مالیه  4491040  شرکت پرولوجکس ال ال سی  دانلود
61  تهیه و تدارک 41 قلم لوازم تکنالوژی ضرورت ریاست تکنالوژی معلوماتی مربوط وزارت مالیه  2984310  شرکت تجارتی و لوژستیکی طلحه زبیر لمیتد  دانلود
62  تهیه و نصب تجهیزات لوازم تکنالوژی پروژه آسان خدمت  5031365  شرکت خدمات لوژیستکی کمبریج  دانلود
63  قرار داد تدارک سه عراده موتر کرولا کرای مودل 2006 ریاست عواید غیر مالیاتی مربوبوط  1417680  شرکت ترانسپورتی مموزی  دانلود
64  تهیه و تدارک کیبل برق و تیمپول  585860  شرکت لوژستیکی نورالله نسیمی  دانلود
65   تهیه و تدارک چهار قلم لوازم تکنالوژی ضرورت ریاست عمومی تصدی ها مربوط وزارت مالیه  712000  شرکت خدمات لوژستیکی افغان جویا  دانلود
66  تهیه و نصب کمره های امنیتی ریاست املاک دولتی مربوط وزارت مالیه  1753940   شرکت خدمات انجینیری تشلا  دانلود
67   تهیه و تدارک ده قلم لوازم تکنالوژی قوماندانی محافظت و عملیات خاص تنفیذی ریاست قانون مربوط وزارت مالیه  2000000  شرکت سارکخمار لمیتد  دانلود
68 prpocurement of smart system for custom ports and custom directoratesLot  136995435 M/S primasonic spectrum private LMTindia jv withNeuzen technology service Afghanistan دانلود
69 prpocurement of smart system for custom ports and custom directoratesLot 187462630 M/S primasonic spectrum private LMTindia jv withNeuzen technology service Afghanistan  دانلود
70 prpocurement of smart system for custom ports and custom directoratesLot   538650 M/S EXICOM TELE - SYSTEM LMT   دانلود
71

تهیه و تدارک پنج عراده تیز رفتار:

لات اول دو عراده موتر تیز رفتار لندکروزر و یا معادل آن

لات دوم: سه عراده موتر کرولا یا معادل آن

لات اول: 9316000

لات دوم : 6370500

شرکت تجارتی آریوب و سپین غر

دانلود

 

72 (پروژه  تهیه و تدارک اتصال WAN مستوفیت ها و گمرکات به مرکز: لات اول؛ مرکز کنترول، لات دوم؛ لینک های E1 و آنتن ها؛ Procurement of WAN Connecttivity of MoF Provincial offices. AFN  26,000,060     Telecom Development Company Afghanistan Corporation دانلود
73 پروژه تهیه خدمات اعاشه اکادمی ملی گمرکات وزارت مالیه 11640000 شرکت لوژستیکی بین المللی افغانیار دانلود