معین اداری وزارت مالیه

 

جناب عبدالرزاق وحیدی

پوهنیار عبدالرزاق وحیدی, استاد پوهنحی ساینس پوهنتون کابل و معین اداری وزارت مالیه در 19 جوزای سال 1355 در شهر کابل در یک خانواده مذهبی به دنیا آمد. وی تا عمر 6 سالگی را در کابل گذراند و سپس به همراه خانواده اش به ایران مهاجرت نمود. وی دروس ابتدائی, لیسه را در شهر اصفهان کشور ایران با درجه اعلی تکمیل نمود. در دوران تعلیمات دوره لیسه وی موفق گردید تا مدال برنز المپیاد ریاضی ایران را کسب نماید, اما به دلیل آنکه تابعیت وی افغانی بود از اشتراک در المپیادهای بین المللی باز ماند. وی در سال 1373 از طریق کانکور عمومی مانند سایر مهاجرین وارد دانشگاه اصفهان گردید و بنا بر علاقه شخصی اش رشته ریاضی را برگزید. دوره لیسانس و ماستری را در دانشگاه اصفهان گذراند و به عنوان رتبه برتر (اول نمره عمومی) از دوره ماستری فارغ التحصیل گردید. در دوره لیسانس دو مرتبه در مسابقات کشوری حائز درجات برتر شد و نیز تدریس در مضامین محتلف را در دانشگاه اصفهان و دانشگاه های آزاد آغاز نمود. با سقوط رژیم طالبان و ایجاد فضای دموکراسی پوهنیار عبدالرزاق وحیدی در سال 1381 به کشور خویش بازگشت و با توجه به تعهدی که به کشور مادری خود داشت تدریس را در پوهنتون کابل در رشته ریاضی آغاز نمود. تدریس برای وی یک اصل مهم زندگی است. در سال های 1382 الی 1384 وی به عنوان عضوی از کمیته کانکور به همراه سایر استادان با تجربه سیستم جدید کمپیوتری کانکور را اساس گذاشت. همچنان با اشتراک در فعالیت های علمی دیگر "دی وی دی" های آموزشی معلم همراه را انکشاف و آن را در اختیار علم دوستان قرار داد. وی همچنان در فعالیت های علمی نیز اشتراک داشته است. از جمله در سال 1384 ایشان انجمن ریاضی دانان افغانستان را مشتمل بر استادان پوهنتون ها و برخی از فارغان رشته ریاضی بنیان گذاری نمود. در آن زمان وی با همکاری با دفتر یونسکو طرحهای جدید را در وزارت معارف انکشاف داد. از جمله با همکاری دفتر IIEP که نماینده آن اداره در افغانستان بود برای اولین بار در ثور سال 1384 بودجه سازی بر اساس برنامه را برای وزارت معارف معرفی نمود. در تهیه پلان پنج ساله وزارت معارف اشتراک داشت و با فوکال پوینت های هر برنامه از نزدیک کار می کرد.

در سال 1385 وی از طریق رقابت آزاد با اشتراک در امتحان PRR به عنوان رئیس عمومی اداری وزارت مالیه برگزیده شد. در این زمان تا اواسط سال 1388 وی موفق گردید تا حدود زیادی در سیستم های اداری وزارت مالیه تغییرات بنیادی را ایجاد نماید. از جمله فلوچارتینگ سیستم های اداری و نیز اشتراک در سایر انکشافات مرتبط با محیط کاری. با این حال وی ارتباطش را با محیط پوهنتون قطع نکرد و با حفط حقوق کدر علمی تدریسش را در پوهنتون ادامه می داد. در سال 1389 با پیشنهاد وزیر محترم مالیه به حیث سرپرست ریاست دفتر وزارت مالیه تقرر یافت. در ریاست دفتر نیز موفق شد تا برخی تغییرات اساسی در توسعه سیستم هماهنگی میان ادارات ذیربط وزارت و نیز سایر ادارات و پارلمان را تقویت بخشد و پس از 19 ماه همکاری نزدیک, در تاریخ (    2قوس 1390   ) با پیشنهاد مقام محترم وزارت و حکم مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان معین اداری وزارت مالیه مقرر گردید.

پوهنیار عبدالرزاق وحیدی در کنار تخصص ریاضی و احصائیه علاقه زیادی به هنر نقاشی و رسامی دارد. نیز از تبحر و تخصص خوبی در متحرک سازی گرافیکی و انیمیشن سازی دو بعدی و سه بعدی برخوردار می باشد. با پروگرام نویسی کمپیوتری آشنائی خوبی دارد و در فلوچارتینگ و مطالعه سیستم ها متخصص است. همچنین وی به ورزش های شطرنج, غواصی(دایونگ), شنا و فوتبال هم می پردازد.