برنامه ملی راه سازی روستایی یا NRAP

برنامه ملی راه سازی روستایی یا NRAP یکی از برنامه های مهم دولت جمهوری اسلامی افغانستان است که از سال ۱۳۸۱ بدین سو در راستای بازسازی و نو سازی سرک ها  و پل ها در روستا های کشور گام های سودمند بر داشته است و از حمایت خاص دولت و روستا نیشنان کشور برخوردار است.

این برنامه که در روستا های  ۳۴ ولایت کشور  مصروف خدمت است به سر پرستی وزارت مالیه  و به کمک مالی بانک جهانی ، کشور ایتالیا و اتحادیه اروپا توسط وزارت فواید عامه و وزارت احیاء و انکشاف  دهات تطبیق می گردد.

برنامه NRAP    با در نظر داشت اصول کاری اش که همانا توصل،کیفیت و دوام است همواره کوشش نموده است تا خدمات شایسته را به روستا نیشینان کشور انجام دهد تا باشد که مردم افغان را از مشکلات مواصلاتی و دور بودن خدمات اولیه رهایی دهد.

برنامه ملی راه سازی روستایی بر علاوه اعمار و نوسازی سرک های روستایی و پل ها ، همچنان پلچک،دیوار استنادی،آبرو،زیر آبی و دیگر ساختمان های لازم را  اعمار می نماید و همواره در سدد حل مشکلاتی مواصلاتی مردم در هر فصل سال می باشد تا زمینه بهتر رفت و آمد را برای مردم دهاتی مساعد سازد.

  NRAP   برای روستا نیشینان بیکار زمینه کاری را در پروژه های ساختمانی نیز فراهم می نماید و مردم را از مشکلات اقتصادی رهایی می دهد، این برنامه تا الحال بیشتر  از ۱۲ هزار کیلومتر سرک ، ۵۳۴۹ متر پل، ۱۷۲۶۳۳ متر ساختمانهای مربوط سرک و ۱۷میلیون روز کاری را برای باشنده گان قرا و قصبات فراهم نموده است.

برنامه ملی راه سازی روستایی دارای بخش های ذیل است:

  • بخش توسعه سرک ها و پل در ولسوالی ها توسط وزارت فواید عامه
  • بخش توسعه سرک ها و پل در قریه جات توسط وزارت احیاء و انکشاف دهات
  • بخش ارتقاء ظرفیت های منابع بشری و سکتور های خصوصی

اهداف برنامه:

·         فراهم نمودن دسترسی روستايان به خدمات اوليـه زندگی از طريق وصل نمودن راه های روستايی در همه فصول سال

·            ايجاد زمينه كاری با استفاده از منابع بشری و سكتور های خصوصی در همه امورات

·          بلند بردن ظرفيت كاری مردم و سكتور های خصوصی در ساخت و نگهداری راه های مواصلاتی

برای معلومات بیشتر به ویب سایت برنامه مراجعه نمائید: برنامه ملی راه سازی روستایی