ناهید سرابی معین پالیسی

ناهید فرزند بزرگ خانواده سرابی، در سال 1986میلادی در کابل پایتخت افغانستان  بدنیا آمد. خانم سرابی باشنده اصلی ولایت غزنی می باشد.

 ایشان دروس ابتدائی خود را در کابل فرا گرفته و با روی کار آمدن رژیم طالبان، به کشور همسایه جمهوری اسلامی پاکستان مهاجر شد و مکتب را در آن جا به پایان رساند. ناهید سرابی در خانواده روشنفکر و با سواد بزرگ شده است که تاثیر مهمی بر مسیر زندگی او داشته است.

 خانم سرابی پس از سقوط سقوط رژیم طالبان، به افغانستان برگشت و با سپری کردن امتحان کانکور به رشته  فلسفه و علوم اجتماعی پوهنتون کابل راه یافت. او برای مدت دو ماه در پوهنتون کابل تحصیل کرد سپس با استفاده از بورسیه تحصیلی هند از طریق «آی سی سی آر» عازم کشور هندوستان گردید.

وی لیسانس خود را در علوم سیاسی  از پوهنتون Indraprastha)  (برای خانم ها، در پوهنتون دهلی و ماستری خود را در رشته مدیریت از پوهنتون راهور جرمنی به دست آورد.

خانم سرابی در سال 2013 دو باره به درس و تحصیل روی آورد. این بار او از طریق بورسیه فولبرایت به پوهنتون مشیگان غربی امریکا راه یافت و در رشته اقتصاد کاربردی، موفق به دریافت مدرک فوق لیسانس دوم خود شد.

خانم سرابی در سال2007 میلادی اولین کار رسمی اش را در ارگ ریاست جهوری افغانستان شروع کرد. او در ریاست برنامه های ارگ مسوول مکاتبات و تحقیق ریاست جمهوری بود که در مورد سفرها و دیدارهای رییس جمهور معلومات جمع آوری می کرد.

او به عنوان مشاور ارشد هماهنگی و مشارکت برای اداره مستقل حکومت محلی (IDLG) کار می کرد که نماینده مسئول نظارت محلی است. خانم سرابی به عنوان مشاور ارشد معین پالیسی وزارت مالیه، با گروهی از کارشناسان که در توسعه و نظارت بر چارچوب توسعه استراتژیک برای افغانستان، چارچوب ملی صلح و توسعه ملی افغانستان کمک کرده است، کار کرد. (ANPDF).

او از سال 2010-2013 به عنوان رییس استراتیژی انکشاف ملی افغانستان (ANDS) خدمت کرده است. در طول مدت کارش او توانست در مقام ریاست استراتیژی انکشاف ملی 22 برنامۀ ملی را اجراء کند. وی علاوه بر مسئولیت برنامه انکشاف ملی، مدیریت و برنامه سازی برای کنفرانس بین المللی که برای انکشاف افغانستان برگزار می شد، را نیز به عهده داشت.

أیشان عضو گروه اصلی سازماندهی برای کنفرانس توکیو 2012 و کنفرانس بروکسل 2016 بوده همچنان به عنوان مدیر کل نظارت، تجزیه و تحلیل و گزارش در دفتر معین پالیسی، نیز خدمت کرده است..